To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

PARTNERZY I PATRONI MEDIALNI

Stowarzyszenie SPIN (Service Process Improvement Network) powstało w celu promowania idei ciągłego doskonalenia, zarówno na poziomie biznesowym jak i indywidualnym. Jesteśmy grupą specjalistów zawodowo zajmujących się doskonaleniem procesów biurowych i usługowych przez wykorzystanie technik Lean, Six Sigma, RPA, analityki oraz zarządzaniem procesowego. Za pomocą konferencji, spotkań i szkoleń budujemy środowisko wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie metod zarządzania i optymalizacji procesów. 


             

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia - Krajowy Klaster Kluczowy to stowarzyszenie non profit działające na styku przemysłu oraz nauki już od 2007 r. Jego działalność koncentruje się na koordynowaniu współpracy pomiędzy nauką (uniwersytety, instytucje i jednostki badawcze) a biznesem (małe i średnie przedsiębiorstwa). Członkami Klastra są firmy (głównie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże), jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu zwłaszcza z regionu województwa zachodniopomorskiego, ale także z innych regionów Polski (woj. lubuskie, pomorskie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie czy podkarpackie).          

OutsourcingPortal.pl to platforma internetowa pełniąca rolę informacyjno-edukacyjną w obszarze szeroko pojętej branży outsourcingowej. Poruszana problematyka dotyczy również informacji o takich obszarach jak centra usług wspólnych (BPO/SSC), centra usług informatycznych (ITO), Call i Contact Center, etc. Za pośrednictwem portalu promowane są poszczególne miasta, województwa i strefy ekonomiczne, pod kątem nowych inwestycji outsourcingowych. Portal jest administrowany przez Fundację Pro Progressio.


Outsourcing&More to wydawany przez Fundację Pro Progressio polsko-angielski magazyn wydawany w cyklu dwumiesięcznym w pełni poświęcony rynkowi outsourcingu w Polsce. Nastawiony jest przede wszystkim na funkcję edukacyjną oraz informacyjną - udzielanie profesjonalnych porad, publikację ciekawych treści merytorycznych nawiązujących do tematu outsourcingu oraz rozpowszechnianie zapowiedzi najważniejszych wydarzeń branżowych z tej dziedziny. Magazyn pełni rolę opiniotwórczą, przedstawia najnowsze trendy oraz wskazuje na najbardziej aktualne tematy powiązane z rynkiem outsourcingu w Polsce.


            


Wschodni Klaster Budowlany prowadzi swoją działalność przeszło 6 lat. W swoim gronie zrzesza prawie 200 podmiotów z branży budowlanej, co sprawia, że jest jednym z największych polskich Klastrów. W ramach inicjatywy WKB współpracę podejmują również instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze, a także przedstawiciele władz samorządowych i instytucji państwowych.

Wschodni Klaster Budowlany otrzymał prestiżowy status Krajowego Klastra Kluczowego, którym może poszczycić się jedynie 16 Klastrów działających na terenie Polski, przy czym jest jedynym Klastrem budowlanym wśród wszystkich KKK.